نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان قم

این فایل شامل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی استان قم می باشد. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی